ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ  "รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ 
"รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563
สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์
สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสาววลัยลักษณ์ พันต่าย

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.