ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวกิจกรรม/ศิลปวัฒนธรรม
หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม/ศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง วันที่โพสต์
ความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ประจำประเทศไทย ได้แจ้งการเปิดรับข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน ในประเทศไทย ภายใต้กรอบ World Friends Korea (WFK) 29 เม.ย. 2567 15:29:10 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ 2024 HIP Halla International Pioneer Program 29 เม.ย. 2567 15:26:13 น.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จัดแข่งขันประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน 11 มี.ค. 2567 09:10:08 น.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567 5 มี.ค. 2567 13:33:28 น.
ห์ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2024 International Capstone Design Project for Smart Mobility (ICDP) 18 ธ.ค. 2566 10:21:58 น.
เปิดรับสมัครโครงการ International Academic Partnership Program (IAPP) Thailand ปี 2567 20 พ.ย. 2566 14:34:06 น.
เปิดรับสมัครโครงการ International Academic Partnership Program (IAPP) Thailand ปี 2567 17 พ.ย. 2566 16:26:46 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับรางวัล Bernd Rode Award 2024 11 ก.ค. 2566 16:19:58 น.
งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 16 มิ.ย. 2566 14:18:01 น.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 16 มี.ค. 2566 13:43:45 น.
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 28 ธ.ค. 2565 11:42:46 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 28 ธ.ค. 2565 11:25:32 น.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023 28 ธ.ค. 2565 11:02:32 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022 21 พ.ย. 2565 17:09:03 น.
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย 21 พ.ย. 2565 16:21:45 น.
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565) 23 ส.ค. 2565 17:37:04 น.
Invitation to visit BYOND MOBILE 2022-28-29 September 2022, Bangkok 23 ส.ค. 2565 16:44:11 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เพื่อคัดเลือกรับทุน กิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ มจพ. วิทยาเขตระยอง โครงการ Temasek Foundation SCALE Programme 2022-2023 4 ก.ค. 2565 11:21:54 น.
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 มิ.ย. 2565 09:31:25 น.
3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum Key Technologies and Innovations in Responding Global Challenges towards Sustainable ASEAN (Online) 14 มิ.ย. 2565 10:10:32 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022-Going Global 9 มิ.ย. 2565 15:20:39 น.
ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท 11 พ.ค. 2565 13:45:44 น.
ประชาสัมพันธ์ Thailand Research Funding Call - PHC SIAM MOBILITY PROGRAM 10 พ.ค. 2565 10:19:05 น.
ประชาสัมพันธ์การจัด CommTECH 2022 in Summer Information Session 8 เม.ย. 2565 14:27:04 น.
รายงานประจำปี 2564 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 24 มี.ค. 2565 16:40:41 น.
ประชาสัมพันธ์ TH Rosenheim เปิดรับเสนอชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาคฤดูหนาวปี 2022 21 มี.ค. 2565 09:57:36 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10 มี.ค. 2565 10:11:58 น.
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ 7 ต.ค. 2564 16:32:49 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. 21 เม.ย. 2564 16:52:01 น.
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 25 มี.ค. 2564 13:05:25 น.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Online 11 มี.ค. 2564 16:59:13 น.
บริษัท เจแปน ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงานด้าน IT 11 มี.ค. 2564 16:57:25 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.