ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวทุน/วิจัย
หน้าหลัก / ข่าวทุน/วิจัย
เรื่อง วันที่โพสต์
ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 29 เม.ย. 2567 15:27:29 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2567-2568 26 ธ.ค. 2566 08:44:34 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน MEXT scholarship ประจำปี 2024 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น 24 พ.ย. 2566 10:01:28 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโดย มหาวิทยาลัย State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 21 พ.ย. 2566 14:25:02 น.
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024-2025 16 พ.ย. 2566 08:56:50 น.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 12 ต.ค. 2566 14:01:02 น.
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 6 ต.ค. 2566 17:03:36 น.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ก.ย. 2566 10:21:15 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 25 ก.ค. 2566 20:48:52 น.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 14 ก.ค. 2566 10:39:57 น.
โครงการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมเห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 ก.ค. 2566 16:27:56 น.
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Gant ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน 6 มิ.ย. 2566 11:07:00 น.
ประกาศรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ประจำปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 09:06:42 น.
เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568 2 มิ.ย. 2566 09:45:06 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566 2 มิ.ย. 2566 09:40:25 น.
การจองคิวนัดส่งเอกสาร กยศ. KMUTNB 1 มิ.ย. 2566 15:14:41 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 24 พ.ค. 2566 08:43:50 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 3 มี.ค. 2566 16:01:18 น.
เปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 2 มี.ค. 2566 18:10:16 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 2566 13:27:12 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 2566 13:10:50 น.
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of Excellence Scheme of China Program 23 ก.พ. 2566 15:17:26 น.
รัฐบาลจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ประจำปี 2566 23 ก.พ. 2566 15:15:03 น.
สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเสนอให้การศึกษา ICCR Scholarship แก่นักเรียนและนักศึกษาชาวไทย 23 ก.พ. 2566 15:12:26 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT Scholarship 2023 Fields of Robotics, AI, Control Engineering (Kyutech, Japan) 28 ธ.ค. 2565 10:00:37 น.
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล สมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 22 ธ.ค. 2565 18:23:35 น.
รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 28 พ.ย. 2565 12:04:15 น.
กยศ เปิดให้ผู้กู้ยืมทุกคนลงทะเบียนรับ Check List เทอม 2 10 พ.ย. 2565 10:12:48 น.
โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 10 พ.ย. 2565 09:59:47 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566 2567 9 พ.ย. 2565 15:43:27 น.
DAAD Thailand ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2023 2 พ.ย. 2565 15:55:11 น.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 25 ต.ค. 2565 15:13:45 น.
งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย 12 ต.ค. 2565 15:08:20 น.
ประชาสัมพันธ์รายชื่องานประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 26 ก.ย. 2565 14:36:31 น.
เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 23 ก.ย. 2565 13:30:31 น.
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 ก.ย. 2565 11:52:25 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนสนับสนุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย 15 ก.ย. 2565 15:49:05 น.
โครงการทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย 31 ส.ค. 2565 14:36:47 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 31 ส.ค. 2565 11:55:54 น.
ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 2 ส.ค. 2565 11:22:07 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 27 ก.ค. 2565 19:00:38 น.
โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 12 ก.ค. 2565 11:55:04 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนกิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมจพ. วิทยาเขตระยอง โครงการ Temasek Foundation SCALE programme 2022-2023 (TF SCALE) 6 ก.ค. 2565 13:23:13 น.
แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 มิ.ย. 2565 16:14:23 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 และหลักสูตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ประจำปีการศึกษา 2565 9 มิ.ย. 2565 15:38:18 น.
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มิ.ย. 2565 14:09:58 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 30 พ.ค. 2565 15:06:06 น.
การอบรม เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย 11 พ.ค. 2565 16:00:26 น.
เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 25 เม.ย. 2565 14:59:18 น.
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช. 22 เม.ย. 2565 16:00:55 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 18 เม.ย. 2565 16:02:11 น.
ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี2566 31 มี.ค. 2565 16:30:59 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 31 มี.ค. 2565 15:18:17 น.
The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) 23 มี.ค. 2565 16:09:50 น.
การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 มี.ค. 2565 16:32:48 น.
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ปีการศึกษา 2565 1 มี.ค. 2565 10:45:03 น.
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.พ. 2565 16:12:35 น.
ประชาสัมพันธ์การยื่นรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ./กรอ.) (กยศ.204) 25 ม.ค. 2565 11:21:23 น.
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ม.ค. 2565 15:41:43 น.
ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 13 ม.ค. 2565 15:39:00 น.
รับสมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มจพ. ปีการศึกษา 2565 5 ม.ค. 2565 09:40:17 น.
ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณา รางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 27 ธ.ค. 2564 09:28:26 น.
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรหรือนักศึกษา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ MOU ด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566 17 ธ.ค. 2564 10:21:55 น.
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรหรือนักศึกษา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลจีนผ่านสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 17 ธ.ค. 2564 10:19:16 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา และทุนวิจัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส สำหรับปี 2022 และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูล หรือเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนต่างๆ ได้พบปะ พูดคุย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์) 2 ธ.ค. 2564 14:32:15 น.
ระบบตรวจสอบสถานะเอกสารกู้ยืม 1/2564 รายใหม่ และ รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม 1 ธ.ค. 2564 09:39:35 น.
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด 25 พ.ย. 2564 15:42:06 น.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 3 พ.ย. 2564 08:40:09 น.
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการคืนเงินช่วยเหลือค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 2 พ.ย. 2564 15:58:31 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดย California State University – Northridge ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 ต.ค. 2564 13:45:56 น.
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มี.ค. 2564 16:50:48 น.
แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11 มี.ค. 2564 16:49:31 น.
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 11 มี.ค. 2564 16:48:47 น.
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน 11 มี.ค. 2564 16:47:12 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.