ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวการประชุมทางวิชาการ
หน้าหลัก / ข่าวการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง วันที่โพสต์
The 5th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2024) 1 เม.ย. 2567 15:48:31 น.
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 20 (NCCIT2024) 10 ต.ค. 2566 16:21:14 น.
The 20th International conference on Computing and Information Technology (IC2IT2024) 10 ต.ค. 2566 16:14:18 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง บทบาทของจริยธรรมในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 22 มี.ค. 2566 18:25:25 น.
ประชาสัมพันธ์ The Second Measuring and Comparing Achievements of of Learning Outcomes in Higher Education in Asia 23 ก.พ. 2566 15:08:34 น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 13 ธ.ค. 2565 16:20:55 น.
The 8th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIT2023) 20 ต.ค. 2565 11:28:04 น.
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 9th TNI Academic Conference (TNIA2023) 20 ต.ค. 2565 11:22:42 น.
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 19 (NCCIT2023) 5 ต.ค. 2565 15:51:12 น.
The 19th International conference on Computing and Information Technology (IC2IT2023) 5 ต.ค. 2565 15:47:30 น.
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 9 มิ.ย. 2565 16:36:09 น.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TTT VIRTUAL SUMMIT Enterprise Cloud and Datacenter โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 8 มิ.ย. 2565 16:08:20 น.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022) 24 มี.ค. 2565 09:07:01 น.
งานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 1 ก.พ. 2565 16:24:59 น.
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18 (NCCIT2022) 13 ม.ค. 2565 16:38:54 น.
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT2021) 11 มี.ค. 2564 17:44:35 น.
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (IC2IT2021) 11 มี.ค. 2564 17:44:10 น.
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020) 11 มี.ค. 2564 17:43:22 น.
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (IC2IT2020) 11 มี.ค. 2564 17:42:48 น.
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016) 11 มี.ค. 2564 17:41:52 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.