ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพจาก AD Scientific Index 2021

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพจาก AD Scientific Index 2021

ฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021 ประกาศผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ World Scientist and University Rankings 2021 โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าติดอันดับรวม 79 ราย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.