ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี ปีที่ 3 หลักสูตร I-BIT ชนะเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี ปีที่ 3 หลักสูตร I-BIT 
(Informatics for Digital Economy : International Program) คณะ ITD มจพ. ที่ชนะเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference ของการประกวด The AANZFTA Competition Law Essay Contest กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ภายใต้หัวข้อ Safeguarding Competition – a post pandemic response of ASEAN Competition Authorities’
.
ซึ่ง นศ. 2 ทีมจากที่ส่งเข้าประกวด 4 ทีม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดย นาย วชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม) และ นางสาว ศุภนิดา ตั้งจิตเสถียรกุล (มิ้นท์) ชนะเลิศในหัวข้อ Implications of the COVID-19 Pandemic on ASEAN Markets
.
และอีกทีมหนึ่ง Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi) และ นางสาว วิราพร สุวรรณน้อย (นิว) ชนะเลิศในหัวข้อ Increasing Importance of Competition Policy for MSMEs in the Post-Pandemic Era
.
จากหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ อนึ่งการส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Digital Economy โดยมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ เป็นผู้สอนและที่ปรึกษา หลังจากนี้ นศ.ต้องนำเสนอออนไลน์ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2564 รอบสุดท้าย ขอเชิญร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ นศ. มจพ. ของเราในเดือนหน้านี้ ด้วยค่ะ
.
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ทองพูล หีบไธสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ITD สำหรับกำลังใจและการสนับสนุน

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.