ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มจพ.

ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ณ ห้อง 310 Aachen Conference Room

ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.