ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับไอ้ต้าว "ทีมระยองพาเขียว" และ "ทีมจระเข้ 2 ตัวกับนก 3 ตัวบนหลังจระเข้

ขอแสดงความยินดีกับไอ้ต้าว "ทีมระยองพาเขียว" และ "ทีมจระเข้ 2 ตัวกับนก 3 ตัวบนหลังจระเข้" สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

.

ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 โครงการ U Power Digital Idea Challenge Seqason 6

.

ทีมระยองพาเขียว

แบรนด์ที่ได้รับ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) (Bellinee's)

สมาชิก

1. Kanin Srimachan

2. Pipat Jantaboon

3. Thanachan Ruanpakpoom

4. Panpong Pongpakdeesagul

5. Pattarapon Therasomboonkul

.

ทีมจระเข้ 2 ตัวกับนก 3 ตัวบนหลังจระเข้

แบรนด์ที่ได้รับ บริษัท ซันซุโซลูชั่น จำกัด (Sunsu)

สมาชิก

1. Phitsinee Polpauch

2. Pawin Saichuer

3. Wuttiphat Krobbang

4. Tharathep Nonthvong

5. Phurinat Pivawattanapanish

.

ด้วยการประกวดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Digital Economy ซึ่งมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ เป็นผู้สอนและที่ปรึกษาการประกวด โดยการประกวดนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยได้ตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล และความสำเร็จของแผนจากการทำจริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน (2) ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล https://www.u-powerdigitalchallenge.com/

.

สู้เค้านะ พวกเรา ITD เป็นกำลังใจให้!!!

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.