ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม
ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.