ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "อาจารย์ดีเด่น" สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "อาจารย์ดีเด่น"
สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.