ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการอบรม "Mendix Rapid Developer Training"

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
"Mendix Rapid Developer Training"
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย
และ อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ TEAMS
.
เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลส่งผลให้ทุกองค์กรเข้าสู่โหมด Digital Transformation ที่เพิ่มความท้าทายให้กับองค์กรในค้นหาคนที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม ที่ต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความต้องการที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
.
MENDIX แพลตฟอร์ม Low-Code ที่ตอบโจทย์ขององค์กรในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองด้วย Mendix studio ที่สามารถออกแบบแอปพลิเคชัน ด้วยการลากวางตามรูปแบบที่เราต้องการ แทนการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม และ Mendix Studio Pro สำหรับการออกแบบแอปพลิเคชันขั้นสูง

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.