ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์การยื่นรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ./กรอ.) (กยศ.204)

การยื่นรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ./กรอ.) (กยศ.204)
กำหนดการยื่นเอกสาร
1 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ
ได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคาร
หรือ ไม่ได้กู้ กยศ./กรอ. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

หลักฐานการยื่นเอกสาร
1. สำเนาใบเสร็จรับเงินเทอมปัจจุบัน (ออกโดย มจพ.)
2. ใบจองวิชาเรียน (ท.13-2)
3. สำเนาบัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน /ทะเบียนบ้าน (ถ่ายลงหน้าเดียวกัน)
4. ใบแจ้งหนี้จากธนาคาร 

แหล่งข่าว : แนะแนว Kmutnb

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336

25 ม.ค. 2565 11:21:23 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.