ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคเหนือ ยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

     ในการนี้ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์ส่งข้อเสนอโครงการ และจัดทำหนังสือนำส่งและแนบเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุริยพงศ์ โคกทอง หรือนางสาวชลิดา จันทเวช
อีเมล suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 1506
Website: stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news2/873-p173-270165

 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
1 ก.พ. 2565 16:12:35 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.