ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปี 2565
The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022)

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2565

ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้วจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน IEEEXplore digital library

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
23 มี.ค. 2565 16:09:50 น.
โพสต์ข่าวโดย: นันฐิกา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.