ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อรับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน

ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ 

เพื่อรับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน

*เปิดรับการเสนอชื่อ 15 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565

 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
24 มี.ค. 2565 16:37:24 น.
โพสต์ข่าวโดย: นันฐิกา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.