ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

           ด้วยกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. กยศ. ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออม 1 ครั้ง นับกิจกรรมจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด 

2. โอกาสดีมาแล้ว เรียน e-Learning ฟรี กว่า 35 หลักสูตร นับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะ รวมกว่า 49 ชั่วโมง

3. AOM YONG เริ่มออมตังค์กับกองทุนรวม โอกาสดี ๆ ของนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. สร้างเงินออมผ่านกองทุนรวมได้แล้ววันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336 หรือ 2734
 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
18 เม.ย. 2565 16:02:11 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.