ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.”  โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนจากสำนักงาน วช. พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกียรติ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์ แนะนำเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนวิจัยฯ พร้อมตอบข้อซักถาม  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เริ่มเวลา  09.00 – 12.00 น.  รุปแบบ online ผ่านระบบ Google Meet

สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/iT71N6L4Dkjh5Uyb9

22 เม.ย. 2565 16:00:55 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.