ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

การอบรม เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 

สามารถดูรายละเอียดโครงการ Thailand Research Expo & Symposium 2022 เพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11B-USaxWOQD0TjnDEg2NdswJEfPrpur3

รายละเอียด e-Poster และ กำหนดการอบรม https://drive.google.com/drive/folders/1JoOmbHvKC1WUY7iQ5MypQ-4grk7Z8LTk

ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ docs.google.com/forms/d/11Wyp00oZXP1g8HDXh4fbRklx4SsxyBpY9_9la5IHt1k/viewform?edit_requested=true ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 พ.ค. 2565 16:00:26 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.