ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ตามที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้กู้ยืมปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งการกู้ยืมเงินออกเป็น 4 ลักษณะ โดยผู้กู้ยืมต้องดำเนินการผ่านระบบการให้กู้ยืมเงินแบบดิจิทัล DSL เพื่อให้นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมได้อย่างถูกต้อง ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดังนี้
1. กำหนดลักษณะและขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
2. ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2565 
3. QR Cord สำหรับลงทะเบียนขอรับ Check List 
4. ช่องทางหลักสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา และเพจ กยศ_kmutnb 

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336 หรือ 2734

30 พ.ค. 2565 15:06:06 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.