ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 6

23 มิ.ย. 2565 09:31:25 น.
โพสต์ข่าวโดย: นันฐิกา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.