ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education

มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รั้งอันดับ 10 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับ 501+ ของเอเชีย
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย THE Asia University Rankings 2022

.

Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 23 มหาวิทยาลัย โดยมจพ. รั้งอันดับ 10 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 501+ ของเอเชีย ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย คือ ม.เกษตร ม.นเรศวร ม.สงขลาฯ ม.มหาสารคาม ม.ศิลปากร ม.บูรพา และ มศว.

.

การจัดอันดับ Asia University Rankings 2022 ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วเอเชียเข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้รวม 616 มหาวิทยาลัย

.

เมื่อดูผลคะแนนตามรายตัวชี้วัด แม้ มจพ. จะได้รับการจัดอันดับเอเชียตกลงจากปีก่อน แต่ผลคะแนนรวมกลับดีขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

.

ดูข้อมูลจัดอันดับได้ที่เว็บไซต์ THE

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

.

Credit: https://www.naewna.com/relation/658987

23 มิ.ย. 2565 11:26:36 น.
โพสต์ข่าวโดย: นันฐิกา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.