ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนกิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมจพ. วิทยาเขตระยอง โครงการ Temasek Foundation SCALE programme 2022-2023 (TF SCALE)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนกิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมจพ. วิทยาเขตระยอง โครงการ Temasek Foundation SCALE programme 2022-2023 (TF SCALE)

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับวิทยาลัย Singapore Polytechnic และ Temasek Foundation (TF) Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้ความร่วมมือกับหลากหลายองค์กรภาคอุตสาหกรรมของสิงค์โปร์และมหาวิทยาลัยในอาเซียน ได้แก่ มหาวิทยาลัย National University Management (NUM) ราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัย Muhammadiyah University of Makassar (UNISMUH) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และวิทยาลัย Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดจัดโครงการ Temasek Foundation SCALE programme 2022-2023 (TF SCALE) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
063-9246336 หรือ 2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
6 ก.ค. 2565 13:23:13 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.