ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มวันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยยื่นเอกสารสมัครผ่านระบบสารสนเทศฯ (NRIIS)   บัฑณิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมปรมะ  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

 

Link : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ    https://forms.gle/6p7WP6TRhNitw2v98

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
12 ก.ค. 2565 11:55:04 น.
แก้ไขล่าสุด: 12 ก.ค. 2565 11:59:01 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.