ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2565

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2565
 

      เนื่องด้วย มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการสนับสนุนการศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมูลนิธิฯ มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา การมอบทุนการศึกษานี้ใช้การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นสำคัญ
และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้รับทุน ในการนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือก และมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย
       มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนส

Facebook : มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา 
063-9246336 หรือ 2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
27 ก.ค. 2565 19:00:38 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.