ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 
     
      ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้จึงประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 1,230 คน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา 
063-9246336 หรือ 2734
 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
31 ส.ค. 2565 11:55:54 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.