ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย

โครงการทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย

            ด้วยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 70 ปี 
ให้บริการด้านการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง และประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งประกันภัยโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงด้วยภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัคร นิสิต นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในโครงการ "ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย" 

             บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานโดยทั่วไป บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยฯ ในการประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย" 
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดย นิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับทุนฯ 
สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่อีเมล thanikarnb@dhipaya.co.th 

บริษัท ทิพยประกันภัย

นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา 
063-9246336 หรือ 2734

 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
31 ส.ค. 2565 14:36:47 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.