ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนสนับสนุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดย Campus France Thailand 
กำหนดจัดกิจกรรม Campus France Tour 2022 เพื่อแนะนำให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส 
ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนสนับสนุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษา
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย นั้น
โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ Campus France มีกำหนดการจะมานำเสนอการแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อ
ประเทศฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษา และแนะนำทุนสนับสนุนการทำวิจัยของรัฐบาลฝรั่งเศสให้แก่อาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ ทราบ 
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวิยะดา ศรีวีระชัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2503
 

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
2734 หรือ 063-9246336

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
15 ก.ย. 2565 15:49:05 น.
แก้ไขล่าสุด: 15 ก.ย. 2565 15:49:31 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.