ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

     ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงรวมทั้งเป็นการเผยแำร่ผลงานวิชาการและวิจัยนั้น

     ในการนี้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฬ จึงขอเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ ฟรีไม่มีค่าใช้จาย และบทความผ่านจริยธรรมในมนุษย์

     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index

     หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง E-mail: coscijournal@gmail.com

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
23 ก.ย. 2565 13:30:31 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.