ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์รายชื่องานประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus

     กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รวบรวมรายชื่องานประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหือในการพิจารณาเลือกงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิจัย ซึ่งได้มีการรวบรวมงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องด้าน
     1) Social Science, Busniess และ Education และ
     2) Engineering, Science และ Technology
     โดยสามารถดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมวิชาการ หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาด้วย

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
26 ก.ย. 2565 14:36:31 น.
แก้ไขล่าสุด: 26 ก.ย. 2565 14:42:37 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.