ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ได้ขยายวันรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนา โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี และได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 มี.ค. 2564 16:50:48 น.
โพสต์ข่าวโดย: ภูดิท / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.