ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดย California State University – Northridge ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วย มหาวิทยาลัย California State University – Northridge ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนบางส่วนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

18 ต.ค. 2564 13:45:56 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.