ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพและความกตัญญูที่มีต่อครู อาจารย์ โดยขอให้ ส่วนงานจัดทำพานไหว้ครู จำนวน 1 คู่ และตัวแทนผู้ถือพานจำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
25 มี.ค. 2564 13:05:25 น.
โพสต์ข่าวโดย: ภูดิท / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.