ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ

เรื่อง  โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 

         ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Education & Cultural Exchange
มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ณ ประเทศอังกฤษ
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทยอย่างจริงจัง และเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่แท้จริง
ฝึกการช่วยเหลือตนเองของเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนให้มีบุคลิกความเป็นผู้นำ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอนาคต

ติดต่อ 
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา 
063-9246336 หรือ 2734
 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
10 พ.ย. 2565 09:59:47 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.