ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล สมัครเพื่อรับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดให้มีการมอบ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก้เจ้าของผลงานในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณะชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญท่านเสนอชื่อนักวิจัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพื่อขอรับรางวัลฯ สามารถส่งเอกสารการเสนอชื่อ/สมัคร เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลฯ ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevubgGKYE-w9C9Ou1NMNenM0nUAwnk_2q6R8Mcn6vTyjCrpQ/viewform

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
22 ธ.ค. 2565 18:23:35 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.