ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023

ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย (Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia : CREATe Asia) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology : i-CREATe 2023) ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในงานดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge : gSIC 2023) เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวดฯ

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการประกวด-STUDENT-INNOVATION-CHALLENGE-THAILAND-2023

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสามารถ ส่งใบสมัคร (Enty form) https://docs.google.com/document/d/1-MSgFius4l2zLsvnEAweGKk1_mjXCCkg/edit เป็นภาษาอังกฤษทางอีเมล SIC_Thailand@nstda.or.th หรือ ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkajy0AuxhNC9utL8IltX-JDTfaaf2h1d2Ej5PFUkzHlTPOQ/viewform ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจักรพงศ์ พิพิธภักดี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0558 5991
หรือ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 72039
โทรสาร 0 2564 6876
อีเมล jagkapong.pip@nstda.or.th

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
28 ธ.ค. 2565 11:02:32 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.