ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รัฐบาลจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ประจำปี 2566

รัฐบาลจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ประจำปี 2566 โดยผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และผลการทดสอบภาษากฤษ TOEIC 750 คะแนนหรือเทียบเท่า

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
23 ก.พ. 2566 15:15:03 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.