ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

      ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งการกู้ยืมเงินออกเป็น 4 ลักษณะ พร้อมทั้งกู้ยืมเงินผ่านระบบดิจิทัล DSL เพื่อให้นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมได้อย่างถูกต้อง ทันตามกรอบเวลาที่กองทุนกำหนด 


เว็บไซต์ กยศ.
กยศ.
กยศ. มจพ.


การติดต่อ กยศ. มจพ. 
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร. 02-555-2000 ต่อ 1150, 1161


ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
28 ก.พ. 2566 13:10:50 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.