ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

เปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

     สามารถขอรับทุนโดยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news4/1336-fun2567

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
2 มี.ค. 2566 18:10:16 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.