ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ปริญญาโท แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 (S-MDNS)

ขอประกาศผลสอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDNS) รายชื่อดังเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
24 พ.ค. 2566 13:18:56 น.
แก้ไขล่าสุด: 24 พ.ค. 2566 13:20:43 น.
โพสต์ข่าวโดย: สมพล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.