ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ต.148 จ.บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
30 พ.ค. 2566 11:01:35 น.
โพสต์ข่าวโดย: ณัฏฐ์ณริน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.