ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565

ขอประกาศผลสอบผ่านประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) รายชื่อดังเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
1 มิ.ย. 2566 15:54:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: อารีย์พร / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.