ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
2 มิ.ย. 2566 14:39:34 น.
แก้ไขล่าสุด: 2 มิ.ย. 2566 15:05:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: อารีย์พร / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.