ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ประจำปีการศึกษา 2566

กยศ. ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สามารถกู้ยืมได้และวงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน/ปีการศึกษา 120 หลักสูตร

ดูรายชื่อหลักสูตร ที่นี่ คลิก  ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรนี้ ได้มาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566  


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีหลักสูตรที่สามารถกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566 ได้จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) I-BIT 
ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ วงเงินกู้ 70,000 บาท/ปี

(2) ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) I-MIT
ลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ วงเงินกู้ 80,000 บาท/ปี

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
6 มิ.ย. 2566 09:06:42 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.