ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Gant ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Gant ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน แก่เยาวชนชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
2734 
 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
6 มิ.ย. 2566 11:07:00 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.