ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 "มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา

.

โดย นางสาวณัฏฐ์ณริน จันทราทิตย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ในด้านการบริหารจัดการ

ชื่อเรื่อง "การใช้ MailTrack เช็คการเปิดอ่าน Gmail"

.

และนายปฏิพัทธ์ พุกดำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้ร่วมนำเสนอผลงาน ในด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชื่อเรื่อง การใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย VxRail Cluster E560

16 มิ.ย. 2566 14:18:01 น.
โพสต์ข่าวโดย: นันฐิกา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.