ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับรางวัล Bernd Rode Award 2024

ด้วย ASEA-UNINET ได้แจ้งการรับสมัครผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล Bernd Rode Award 2024 โดยมีเงินรางวัลจำนวน 4,500 ยูโร รวมถึงงานวิจัยในความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนโดยASEA-UNINET ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีโครงการวิจัยที่ดำเนินการมาแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และโครงการวิจัยนั้นอย่างน้อยต้องเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ ASEA-UNINET และเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยผู้ประสงค์สมัครรับรางวัลดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารดังแนบมานี้ หรือติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

 

สมัครได้ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

รายละเอียดโปรดดูเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
11 ก.ค. 2566 16:19:58 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.