ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ และสนันสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ.010) พร้อมเอกสาร/โดยการ Scan เอกสารประกอบ ผ่านการลงนามครบถ้วน และส่งแบบ Online ผ่าน www.grad.kmutnb.ac.th (งานทุนนักศึกษา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 และ 2417

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
15 ก.ย. 2566 10:21:15 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.