ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
         

         ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นทุนเปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นและให้ต่อเนื่องไปจนจบหลักสูตร รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารแนบ โดยส่งแบบขอรับทุนและเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

 

ประชาสัมพันธ์
นางสาวธัญญชล  นามวงศ์
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
6 ต.ค. 2566 17:03:36 น.
แก้ไขล่าสุด: 7 ต.ค. 2566 15:57:03 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.