ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการคืนเงินช่วยเหลือค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้ดำเนินการคืนเงินช่วยเหลือค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336

2 พ.ย. 2564 15:58:31 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.