ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1. เข้าใช้งานระบบ https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/home
2. เลือกรายวิชาลงทะเบียน 
ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
>> https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/classinfo
3. ชำระเงินตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร
-------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการยื่นผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน 2/2566 
1. ยื่นคำร้องออนไลน์ www.reg.kmutnb.ac.th
ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
2. ยื่นคำร้องที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ชั้น 3
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***ทั้งนี้จะต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566***

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
24 ต.ค. 2566 11:23:40 น.
แก้ไขล่าสุด: 1 พ.ย. 2566 14:36:36 น.
โพสต์ข่าวโดย: มสารัศม์ / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.